Letn. 81 = n.v. 46, št. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Aljoša Špelec Dr. Ivan Geršak - pravnik, narodni delavec in politik
(Ivan Geršak Ph.D. - a lawyer, a national worker and a politician) 
Andrej Studen Žalosten konec slovenskega rodoljuba
(The sad end of a slovene patriot)
Dunja Dobaja Obravnavanje socialne in zdravstvene problematike na sejah mariborske oblastne skupščine v letih 1927-1919
(Discussions on the social and health problems on the Maribor authority assembly meetings in the years 1927-1929)
Rajmund Lampreht Preskrba mesta Maribor leta 1941
(The food supply in the Maribor city in 1941)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Judje v Lendavi (Dokumentirana razstava v Sinangogi, Maribor 10.6.-26.8.2010)

 

Letn. 81 = n.v. 46, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Boris Golec Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo PrimožaTrubarja
(The hardly known and the unknown influential middle-class relatives of Primož Trubar)
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka (1804-1806). I. del: Pomen političnega in ekonomskega razvoja Združenih držav Amerike od 1776 do 1809 za ekspedicijo Lewisa in Clarka
(Discoverin g the West part of the North America in the beginning of the 19th century. The Lewis and Clark expedition (1804-1806). Part I.: The importance of the political and economic development of the United States of America between 1776 and 1809 for the Lewis and Clark expedition)
Franc Rozman Dogodki v revolucionarnem letu 1848 po podatkih iz ptujskega Zgodovinskega arhiva
(Events in the revolutionary year 1848 according to the records of the Ptuj historical archives)
Nina Hriberšek Vuk Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno
(The Maribor euphemistic society and the city's Tourist offer in the last decades before the world war I) 
Aljaž Mejal Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919-1920)
(The activities of Miroslav Ploj, Ph.D. in Vienna after the World war I. (1919-1920)) 
Peter Simonič Prostorske in časovne prilagoditve slovenske politične mitologije in rituala
(The spatial and chronological adjustments of the slovene political mythology and ritual) 
 

 

Letn. 81 = n.v. 46, št. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804-1806. II. del: Biografija pobudnika in voditeljev ekspedicije
(Discovering the West part of the North America in the beginning of the 19th century. The Lewis and Clark expedition (1804-1806). Part II: the initiator's and expedition leaders' biographies)
Franc Rozman Admirali avstro-ogrske mornarice s Spodnje Štajerske
(Admirals in the Austria-Hungary navy from Lower Styria)
Nina Hriberšek Vuk Planinska dejavnost na Spodnjem Štajerskem v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno s poudarkom na planinstvu na Phorju in Kozjaku
(Mountaineering in Lower Styria in the last decades before world war I. with emphasis on mountaineering on Pohorje and Kozjak)
Aleš Marđetko Zgodovina lanarstva na območju občin Destrnik in Trnovska vas
(The history of flax-growing in the Destrnik and Trnovska vas Municipality)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Franc Rozman Štirideseti mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf/Modinci v Celju od 6. do 9. julija 2010