24 Marec 2023



24.03.23

UKM med 29. 5. in 2. 6. 2023 organizira peti Erasmus+ Staff Training Week za knjižničarje. Prijave so odprte do 16. aprila. Vabljeni k prijavi!

From May 29th and 2nd of June 2023, the University of Maribor Library organises the 5th Erasmus+ Staff Training Week for librarians.  Call for applications is open untill 16th of April.

Prijavni obrazec/Application form:

https://estw.ukm.um.si/

 



23.03.23

Sreda, 29. marec, 18.00, Glazerjeva dvorana

Redna letna skupščina Kluba prijateljev UKM bo sledila predavanjema sodelavk UKM dr. Vlaste Stavbar in dr. Jerneje Ferlež v organizaciji Kluba.

 

 



23.03.23

Sreda, 29. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

Dr. Vlasta Stavbar in dr. Jerneja Ferlež bosta predstavili prispevka o slovenski učiteljici Antoniji Štupca in mariborski gradbeniški rodbini Kiffmann, ki sta ju objavili v Slovenskem almanahu XIX. stoletja.

 

 

 



23.03.23

Likovno razstavišče

Slikar Bogdan Čobal se je rodil 19. avgusta 1942 v Zrenjaninu v Srbiji. Za svoja dela je prejel več nagrad in priznanj, med drugim stanovske nagrade Društva likovnih umetnikov Maribor (1994, 1997, 2005 in 2016), Glazerjevo listino za pregledno razstavo v Umetnostni galeriji Maribor (2003) in Glazerjevo nagrado za življenjsko delo (2019). Njegov likovni opus enakovredno zastopata grafika in slikarstvo, ki se pogosto tudi prepletata.

Razstava predstavlja likovna dela slikarja iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Kustos razstave je Mario Berdič Codella.

Na ogled do 15. aprila.



23.03.23

Četrtek, 30. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

O srednjeveški sekvenci, ki je v prevodu izšla pri založbi KUD Logos, se bo z urednikom, prevajalcem in piscem spremne besede dr. Alenom Širco pogovarjal dr. Dejan Kos. Cikel Zasedanja s knjigami.

Kurt Ruh, eden izmed germanistov, ki se je v zadnjem času največ ukvarjal z nemško srednjeveško mistično književnostjo, med drugim tudi s pesmijo Granum sinapis, »Gorčično zrno«, ni pomišljal, da je ne bi označil za »najlepše pričevanje dionizijevske mistike v nemškem jeziku,« ki je »tako po obliki kot vsebini najlepše, kar je priskrbela duhovna poezija tistega časa«. V germanistiki je obveljalo mnenje, da avtor pesmi ni znan, čeprav je glede na »terminologijo« splošno sprejeto, da izhaja iz kroga klerikov, ki so bili blizu Mojstru Eckhartu ali so vsaj dobro poznali njegovo delo.

(Iz spremne besede Alena Širce)



23.03.23

Torek, 28. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

Monografska mapa prinaša 83 samostojnih reprodukcij, ki tvorijo pregled umetnikovega bogatega opusa, in njegovo originalno oštevilčeno grafiko. Reprodukcije so pospremljene s študijo Maria Berdiča Codelle o avtorju, ki jo dopolnjujeta življenjepis in intervju.

Publikacijo, ki je izšla pri Založbi Hedl, bodo predstavili dr. Matjaž Duh, Anamarija Stibilj Šajn, Dušan Hedl in Bogdan Čobal. Sledilo bo odprtje razstave v Likovnem razstavišču UKM. Glasba: Kontra kvartet.

 

 



21.03.23

Nov recenzirani referenčni vir o jezikovnih manjšinah v Evropi, ki zagotavlja izčrpno dokumentacijo o avtohtonih in priseljenskih jezikovnih manjšinah v evropskem prostoru. Vsebuje različne vsebine – standardizirane pregledne članke, poglobljene raziskovalne članke, večpredstavnostna gradiva in primarne vire.

Vstopne povezave vseh trenutnih testnih dostopov do e-virov najdete na:

https://ukm.um.si/e-viri-v-testiranju.

Testiranje traja do 30. aprila 2023, omogočen je tudi oddaljen dostop (npr. od doma).



21.03.23

Celovito referenčno orodje, namenjeno izobraževanju medicinskih sester o medicini in najboljših praksah zdravstvene nege. Vsebuje informacije o boleznih, o zdravilih, module nadaljnjega izobraževanja, vsebine o veščinah in kontrolne sezname kompetenc, pa tudi videoposnetke in slike ter načrte zdravstvene nege. Omogoča tudi povezljivost z e-knjigami in mobilno aplikacijo.

Vstopne povezave vseh trenutnih testnih dostopov do e-virov najdete na:

https://ukm.um.si/e-viri-v-testiranju.

Testiranje traja do 15. maja 2023, omogočen je tudi oddaljen dostop (npr. od doma).



16.03.23

Avla

Fotografska razstava ob 20. obletnici Botaničnega vrta Univerze v Mariboru – fotografije Metka Pivec, Andreja Cvetko, arhiv Botaničnega vrta.

Na ogled do 15. aprila.