1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 929Voglar F., 94(497.4)

Marjan Toš: Fran/Franjo Voglar, tajnik Narodnega sveta za Štajersko, šolnik in narodnopolitični
delavec.
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 53–66

Fran/Franjo/Voglar, politik in šolnik, rojen 5. oktobra 1877 v Nadbišcu1 pri Voličini v Slovenskih goricah kmetu Vidu in Ivani, rojeni Kocbek, umrl pa je 17. oktobra 1925 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Spodnji Voličini, klasično gimnazijo pa v Mariboru (1890–1899). Študij klasične filologije in slavistike na Dunaju (1899–1903 je leta 1904 uspešno zaključil z diplomo. Kot suplent je učil na gimnaziji v Celju (1903–1905) in Št. Pavlu v Labotski dolini (1906–1912), potem je bil v Mariboru profesor na klasični
gimnaziji (1912–1921) in na realki (1917–1918) in od 1922 do smrti ravnatelj ženskega učiteljišča. Bil je eden najzvestejših Maistrovih sodelavcev in tajnik Narodnega sveta za Štajersko, ki je tudi napisal dekret o imenovanju majorja Rudolfa Maistra za generala. O njegovem delu in življenju so govorili tudi na 34. Maistrovih prireditvah na Zavrhu v Slovenskih goricah, saj ni nikoli zanikal slovenjegoriškega porekla.


1.02 Review Article
UDC 929Voglar F., 94(497.4)

Marjan Toš: Fran (Franjo) Voglar, a Secretary of the National Council, a Teacher, and a
National-Political Worker. Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 53–66

Fran (Franjo) Voglar, a politician and a teacher, was born on 5th October 1877 in Nadbišec near Voličina in Slovenske gorice. His parents, Vid in Ivana, born Kocbek, were farmers. He died on 17th October 1925 in Maribor. He went to a primary school in Spodnja Voličina and a grammar school in Maribor (1890-1899). In 1904, he successfully finished the study of classical philology and Slavistics in Vienna (1899-1903). He was a supplement teacher in a general high school in Celje (1903–1905) and Sankt Paul in Lavanttal (1906–1912), afterwards professor in a general high school (1912–1921)
and in a grammar school (1917–1918) in Maribor, and from 1922 until his death a principal of the college of education for women. He was one of General Maister’s most faithful colleagues and a secretary of the National Council for Styria, where he also wrote the decree of appointing major Maister as general. Fran (Franjo) Voglar never denied his origin and his life and work were discussed at the 34th Maister event in Zavrh in Slovenske gorice.