Let. 92 = n.v. 57, zv.1

KAZALO - CONTENTS

  Jubileji - anniversaries
Dušan Nečak Utrinek ob jubileju prof. dr. Franca Rozmana
  Razprave - studies
Vlasta Stavbar Anton Tomšič, prvi slovenski poklicni časnikar
(Anton Tomšič, the first Slovene professional journalist)
Filip Čuček »Deutsch, deutsch!« Fran Rosina v graškem deželnem zboru
(“Deutsch, deutsch!” Fran Rosina in Graz regional parliament)
Aleksander Duh »Jugoslavija ni zapletena v kakšno vojsko in ker je pričakovati v prihodnjih mesecih splošni mir, sploh ne obstoja potreba za izvršitev zaklonišč!«. Maribor konec 30. in v začetku 40. let, ko je (skoraj) vsem jasno, da je začetek vojne še samo vprašanje časa
(“Yugoslavia is not entangled in any army, and since general peace is to be expected in the coming months, there is no need at all for the implementation of shelters!” Maribor in the late 1930s and early 1940s, when it was clear to (almost) everyone that the outbreak of war was only a matter of time)
Peter Mikša, Matija Zorn Nacionalni boj za gore in slovenska identiteta
(The national battle for the mountains and the Slovenian identity)
  In memoriam
Srečko Reher In memoriam profesorici dr. Cvetki Hedžet Tóth (1948–2020)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Martin Previšić: Zgodovina Golega otoka
Marjan Toš Tajna skladišča orožja TO v letih 1990–1991