KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Marko Jesenšek (Mali) katekizem – kranjski in prekmurski prvotisk
(The /Small/ Catechism – the Carniola and Prekmurje First Prints)
Mihaela Koletnik Prekmursko narečje kot identitetni dejavnik v popularni kulturi
(The Prekmurje Dialect as a Pop Culture Identity Factor)
Alenka Valh Lopert Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice)
(Dialect as an Identity Feature on Radio Stations in North-Eeast Slovenia /Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice/)
Franci Just »Pripovedávke i veršuši vsakom broji bodo«. Poezija in pripovedna proza v prekmurskem periodičnem tisku do 1919
(“Pripovedávke i veršuši vsakom broji bodo”. Poetry and Narrative Prose in the Prekmurje Periodicals until 1919)
Dragica Haramija Mladinska besedila v prekmurskem periodičnem tisku do začetka 2. svetovne vojne
(Children’s Literature Texts in the Prekmurje Periodicals before World War II)
Melita Zemljak Jontes, Simona Pulko Narečno in osebna identiteta
(The Dialectal and the Personal Identity)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Maja Budin Variiranje racionalnih kriterijev in spontanosti. (Miran Štuhec: Žive besede in prodorne misli. Antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja)
Silvija Borovnik Kliči me po imenu. Izbor iz krajše proze slovenskih avtoric. Izbor in spremna beseda Silvija Borovnik
Laura Mohorko, Branka Jurca Pot v svobodo.
Izbor in spremna beseda Jožica Čeh Steger
Branislava Vičar, Medmeti Univerzalna besedna vrsta, a pogosto na robu jezikoslovnega diskurza (Irena Stramljič Breznik: Medmeti v slovenskem jeziku)
Veronika Ciglar, Irena Stramljič Breznik, Ljubica Podboršek Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika
Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi
Silvija Borovnik, Blanka Bošnjak Med sodobnostjo in tradicijo
Tilka Jamnik, Dragica Haramija Vloga živali v mladinski književnosti
Peter Weiss, Mihaela Koletnik Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju
Franci Just Prebivati v narečju – narodnostna in identitetna vloga narečja in narečne književnosti. Znanstveni simpozij na Dialekti 2015
Klaudija Sedar Zapisana beseda ostane − Littera scripta manet. Mednarodni znanstveni simpozij ob tristoletnici prve ohranjene prekmurske knjige