1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(73):323.1"18"

Avtorica obravnava idejne osnove izselitvene politike ZDA do indijanskih plemen vzhodno od reke Misisipi, ki so bile utemeljene z nakupom Louisiane leta 1803 in z izvajanjem ‘civilizacijskega načrta’. S tem načrtom so bili postavljeni temelji za politiko zvezne vlade do Indijancev in za njihovo izselitev zahodno od reke Misisipi. Sprejetje Zakona o izselitvi Indijancev leta 1830 pomeni nadaljevanje in naslednjo stopnjo v odnosu vlade ZDA do Indijancev, ki so bili deležni etnocidnih pritiskov takratne uradne ameriške politike.


1.01 Original Scientific Article
UDC 94(73):323.1"18"

The author discusses the outline plans of the United States Removal Act for Indian tribes east of the Mississippi river. The outline plans were justified by the Louisiana purchase in 1903 and by the execution of the “civilised plan”. This plan was the basis for the government policy on Native Americans and their removal west of the Mississippi river. The Indian Removal Act was passed in 1830 and it represented continuation and the next level of the US government attitude towards Native Americans, who suffered ethnocide pressure by the then official American policy.