KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Boris Golec Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 – »usodna« zmota izpred 90. let v ČZN 1926
(The Mozirje Market Town Oath of Citizenship from 1740 – “the Fateful” Mistake Published 90 Years Ago in ČZN (Review for History and Ethnology) 1926)
Marija Mojca Peternel Slovenci v luči augsburškega Allgemeine Zeitung v revolucionarnem letu 1848/1849
(Slovenes in the Augsburger Allgemeine Zeitung in the Year of Revolution
1848/1849)
Filip Čuček »Lakomen in grabežljiv mož«. K zgodovini mariborske vodovodne afere
(“A Greedy and Avaricious Man”. On the History of the Water Distribution System Scandal in Maribor)
Aleš Marđetko Celjska mestna tržnica v luči oskrbe prebivalstva med okupacijo
(Celje City Food Market in the Light of Supplying the Population during the Occupation)
Borivoj Breže Pomoč, sočutje in pieteta do sovjetskih vojnih ujetnikov v Mariboru, umrlih v letih 1941–1942
(Help, Sympathy and Reverence for the Soviet War Prisoners in Maribor, who died in the Years 1941 and 1942)
Irena Marković Odnos ameriških oblasti do indijanskih plemen in Zakon o izselitvi Indijancev zahodno od reke Misisipi
(The US Government Attitude towards the Native American Tribes and the Indian Removal Act for Removing Native American Tribes West of the Mississippi River)
Gregor Antoličič Združene države Amerike in vélika vojna I. Zgodovina ZDA med letoma 1914 in 1917
(The United States of America and The Great War I. History of the USA between 1914 and 1917)
Nina Horvat Jurčičevih Šest parov klobas v knjižni prekmurščini
(Josip Jurčič’s Šest parov klobas (Six Pairs of Sausages) in the Standard Prekmurje Language)
Jožica Čeh Steger Taboriščne novele Branke Jurca: nasilje, animalizacija ženske in razpad osebne identitete
(The Concentration Camp Novellas by Branka Jurca: Violence, Animalisation of Women, and Decomposition of Personal Identity)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman, Petra Kramberger Alle guten Österreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen
Marjan Toš, Božo Repe Milan Kučan, prvi predsednik
Marjan Toš Slovenski pravični med narodi (ur. Irena Šumi in Oto Luthar)
Marjan Toš Prišo je glas – Prekmurci v vojni 1914–1918