1.02 Pregledni znanstveni članek
UDK 027.64(497.4Maribor)ʹʹ1945/1951ʹʹ

Jože Javornik: Sindikalne knjižnice v Mariboru 1945–1951. Časopis za zgodovino in
narodopisje, Maribor 90=55(2019), 1, str. 45–65

Avtor v prispevku prikaže razvoj sindikalnih knjižnic v Mariboru po drugi svetovni
vojni do začetka petdesetih. Prinaša vpogled v razvoj obratnih sindikalnih knjižnic.
Opisuje, kako je potekalo zbiranje knjižnega fonda ob koncu povojnega desetletja do
združevanja obratnih sindikalnih knjižnic v Centralno sindikalno knjižnico, namenjeno
vsem Mariborčanom.


1.02 Review Article
UDC 027.64(497.4Maribor)ʹʹ1945/1951ʹʹ

Jože Javornik: Union Libraries in Maribor between 1945 and 1951. Review for History
and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 1, pp. 45–65

The author outlines the development of union libraries in Maribor from the end of
World War II to the 1950s. The treatise brings insight into the development of manufacturing
plant libraries. It describes the library collection from the end of the first
decade after the war to the times of merging the manufacturing plant libraries into
the Central Union Library, which was afterwards accessible to all Maribor inhabitants.