1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 730(497.4Maribor):929Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj

Damir Globočnik: Spomenik kralju Aleksandru I. v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 90=55(2019), 3–4, str. 133–163

Oblastni odbor Narodne odbrane je po atentatu na kralja Aleksandra I. Karađorđevića soglasno sklenil, da začne z akcijo za postavitev kraljevega spomenika v Mariboru. Odbor za počastitev spomina kralja Aleksandra in njegovo častno predsedstvo so izvolili 19. novembra 1934 na javni anketi, ki jo je sklical župan dr. Franjo Lipold. Konec leta 1938 so razpisali natečaj, ki je bil povezan z obveznim načrtom za ureditev Trga svobode, na katerem naj bi stal spomenik. Med 27 osnutki je žirija izbrala za prvo nagrado osnutek »Nova os«. Avtorja inž. arh. Jaroslav Černigoj iz Maribora in kipar Boris Kalin iz Ljubljane sta si zamislila 14 metrov visok spomenik (konjeniški spomenik vrh dveh kamnitih stebrov). Boris Kalin je model kipa izdelal do oktobra 1940. Kip je bil do decembra 1940 odlit v mavec, razrezan in oddan v livarno. Za datum odkritja je bil določen Vidov dan 1941. Postavitev spomenika in dokončno ureditev
Trga svobode je preprečila okupacija.


1.01 Original Scientific Article
UDC 730(497.4Maribor):929Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj

Damir Globočnik: The King Alexander I of Yugoslavia Memorial in Maribor. Review for History and Ethnography, Maribor 90=55(2019), 3–4, pp. 133–163

The governing committee of the National defence decided after the assassination of King Alexander I of Yugoslavia unanimously to start the action of arranging a memorial for the king in Maribor. The committee for honouring the memory of the late King Alexander I of Yugoslavia and the honorary presidency was elected on 19th November 1934 through a public voting, organised by the mayor Franjo Lipold, PhD. At the end of 1938, a call for proposals with an obligatory plan for the design of Trg svobode, where the memorial should be located, was announced. Twenty-seven drafts were presented, and the jury chose the daft “The New Axis” (“Nova os”). The authors of the design, Jaroslav Černigoj, an architecture engineer from Maribor, and sculptor Boris Kalin from Ljubljana, envisioned a 14-metres high monument (equestrian statue on the top of two stone columns). Boris Kalin finished the design of the model of the statue in October 1940. In December 1940, the model was cast in plaster, cut and sent to the foundry. The memorial should be unveiled on Vidovdan (28th June) 1941. The erection of the memorial and the final design of Trg svobode were stopped by the occupation.