KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804-1806. II. del: Biografija pobudnika in voditeljev ekspedicije
(Discovering the West part of the North America in the beginning of the 19th century. The Lewis and Clark expedition (1804-1806). Part II: the initiator's and expedition leaders' biographies)
Franc Rozman Admirali avstro-ogrske mornarice s Spodnje Štajerske
(Admirals in the Austria-Hungary navy from Lower Styria)
Nina Hriberšek Vuk Planinska dejavnost na Spodnjem Štajerskem v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno s poudarkom na planinstvu na Phorju in Kozjaku
(Mountaineering in Lower Styria in the last decades before world war I. with emphasis on mountaineering on Pohorje and Kozjak)
Aleš Marđetko Zgodovina lanarstva na območju občin Destrnik in Trnovska vas
(The history of flax-growing in the Destrnik and Trnovska vas Municipality)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Franc Rozman Štirideseti mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf/Modinci v Celju od 6. do 9. julija 2010