Državni predpisi

Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa- dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 


Predpisi EU

  • Šesta direktiva o davku na dodano vrednost – Sixth Council Directive 77/388 EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating turnover taxes – Common sistem of value added tax: uniform bases of assessment z dne 17.5.1977, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 145 13/06/1977 P. 0001-0040.
  • Direktiva o oprostitvi carinskih dajatev - Community sistem of reliefs from customs duty -  Council regulation (EEC) No. 918/83 z dne 28.3.1983, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 105 23/04/1983 P. 0001-0037.
  • Evropski carinski kodeks-Community Customs Code – Council regulation (EEC) No. 2913/92 z dne 12.10.1992, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 302 19/10/1992 P. 0001 – 0050.

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Notranji predpisi


Interni akti UKM: