KAZALO - CONTENTS

 

  Uvodnik - editorial
  Maistrovo osebno pričevanje
  General Rudolf Maister, Kako sem postal gospodar Maribora
  Razprave - studies
Andrej Rahten »Sedaj ni čas za popuščanje«. Janko Mačkovšek na pariški mirovni konferenci
(“It’s not the Time to Indulge”. Janko Mačkovšek at the Paris Peace Conference)
Arno Georg Kerschbaumer Med poklicem, cesarjem in kmečkim posestvom . Politična orientacija in nacionalna diferenciacija na primeru rožanske družine v 19. in 20. stoletju
(Between Profession, the Emperor and a Country Estate. The Political Orientation and National Differentiation on the Case of a Family from the Rož Valley in the 19th and 20th Century
Manja Erman Kneževina Bolgarija v letih 1878–1885 v luči časnikov Slovenski narod in Slovenec
(The Principality of Bulgaria in the Years 1878 and 1885 as Seen by Newspapers Slovenski narod and Slovenec)
Andrejka Žejn Ljudevit Pivko – tudi opazovalec in popisovalec ljudskega življenja na Ptujskem polju
(Ljudevit Pivko – Also an Observer and Registrar of the Folk Life on the Ptuj Field)
  Zapisi - notes
Marjan Toš Zavrh 55 let pozneje. Maister ostaja na Zavrhu doma – za spomin in v zahvalo
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Majda Potrata Marija Maister (1885–1938) – pomembna Mariborčanka
Vlasta Stavbar Andrej Gulič, Pohorje in Kozjak: planinske koče, domovi, zavetišča, penzioni, razgledniki in romarske točke na Pohorju in Kozjaku do konca druge svetovne vojne
Marjan Toš Bibliografija mag. Franca Kuzmiča: 1952–2018