KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Aljoša Špelec Dr. Ivan Geršak - pravnik, narodni delavec in politik
(Ivan Geršak Ph.D. - a lawyer, a national worker and a politician) 
Andrej Studen Žalosten konec slovenskega rodoljuba
(The sad end of a slovene patriot)
Dunja Dobaja Obravnavanje socialne in zdravstvene problematike na sejah mariborske oblastne skupščine v letih 1927-1919
(Discussions on the social and health problems on the Maribor authority assembly meetings in the years 1927-1929)
Rajmund Lampreht Preskrba mesta Maribor leta 1941
(The food supply in the Maribor city in 1941)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Judje v Lendavi (Dokumentirana razstava v Sinangogi, Maribor 10.6.-26.8.2010)