KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Jožica Čeh Steger Narava in pokrajina v Potrčevem pripovednem opusu
(Nature and Landscape in Potrč’s Narrative Opus)
Vladka Tucovič »Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju« – ljudske pesmi, ples in glasbila v literarnem opusu Ivana Potrča (“Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju”
[“Over the Hills the Young Men’s Song was Heard, as if the Night would Pray for Life”] – Folk Songs, Dances and Instruments in Potrč’s Literary Opus)
Blanka Bošnjak Potrčeva medvojna in povojna kratka proza
(Potrč’s Wartime and Post-War Short Prose)
Renata Debeljak Ideologija socializma v dramah Ivana Potrča
(The Socialist Ideology in Ivan Potrč’s Dramas)
Branislava Vičar Potrčev roman Tesnoba v kontekstu ekonomskega in političnega razgrajevanja Jugoslavije
(Potrč’s Novel Tesnoba [Anxiety] in the Context of the Economic and Political
Dismantling of Yugoslavia)
Darja Plajnšek Korespondenca med Ivanom Potrčem in Frančkom Bohancem kot del zapuščine Ivana Potrča v ptujski knjižnici
(Correspondence between Ivan Potrč and Franček Bohanec
as a Part of Ivan Potrč’s Legacy in the Ptuj Library
)
Marko Jesenšek Potrč in vprašanje slovenskega knjižnega jezika
(Potrč and the Question of the Slovene Standard Language)

Mihaela Koletnik

Narečne prvine v Potrčevi predvojni kratki pripovedni prozi
(Dialectal Elements in Potrč’s Pre-War Short Stories)

Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes Potrčevev roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje
(Potrč’s Novel Na kmetih [In the Country] in Pavlović’s Feature Film Rdeče klasje [Read Ears])
Božena Kmetec - Friedl

Obdelava in dostopnost Potrčeve knjižne dediščine v ptujski knjižnici
(Processing and Accessibility of Potrč’s Legacy in the Ptuj Library)

  Zapisi - Notes
Tone Partljič Srečanja z Ivanom Potrčem
Viktorija Dabič Kako je nastala Potrčeva pot
  Poročila - Reports
Jožica Čeh Steger Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes