KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
  Marjeta Ciglenečki, Jože Curk (Ob devetdesetletnici)
  Razprave - studies
Robert Peskar Konservatorski koncept obnove nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju (The Conservation Concept of the Former Ptuj Dominican Monastery Renovation)
Evgen Lazar Zaščitne arheološke raziskave na območju dominikanskega samostana na Ptuju (2011–2013)
(The Protective Archaeological Research in the Ptuj Dominican Monastery (2011–2013))
Branko Vnuk Nove najdbe in spoznanja o gradbeni in umetnostni podobi nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana (2011–2013)
(New Findings and Discoveries on the Construction and Artistic Image of the Former Ptuj Dominican Monastery (2011–2013))
Marko Košan Steletovo odkrivanje fresk v dominikanskem samostanu na Ptuju (1928–1933)
(France Stele’s Fresco Discoveries in the Ptuj Dominican Monastery (1928–1933))
Janez Balažic Novoodkrite stenske poslikave v nekdanjem ptujskem dominikanskem samostanu
(The Newly-Found Wall Paintings in the Former Ptuj Dominican Monastery)
Vlasta Čobal Sedmak, Martina Lesar Kikelj Restavratorski posegi v dominikanskem samostanu na Ptuju med letoma 2010‒2013
(Restoration Procedures in the Ptuj Dominican Monastery between 2010‒2013)
Eva Ilec Tekstilne najdbe iz grobnice v gotskem prezbiteriju nekdanje dominikanske cerkve na Ptuju
(Textile Finds from the Vault in the Former Ptuj Dominican Church Gothic Presbytery)
Polona Vidmar Baročna oprema ptujske dominikanske cerkve
(The Baroque Furnishings and Fittings of the Ptuj Dominican Church)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franci Lazarini Dominikanski samostan na Ptuju. Nova spoznanja ob prenovi in načrti za prihodnost
Dejan Zadravec Jože Mlinarič, Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju