B

Bancalari, Josef Dominik

Področje delovanja: mariborski župan, lekarnar, politik
Rojen: 22. avgusta 1824 v Mariboru
Umrl: 11. februarja 1871 v Mariboru

Beran, Emerik

Področje delovanja: violončelist, skladatelj, dirigent, glasbeni pedagog in publicist
Rojen: 17. oktobra 1868 v Brnu
Umrl: 11. marca 1940 v Ljubljani

Beranič, Davorin (Martin)

Področje delovanja: filolog, glasbeni zgodovinar, čebelar
Rojen: 9. novembra 1879 v Zgornjih Jablanah
Umrl: 29. decembra 1923 na Ptuju

Bračič, Vladimir

Področje delovanja: profesor, dekan, poslanec, rektor
Rojen: 27. septembra 1919 v Cirkulanah
Umrl: 28. maja 1996 v Mariboru

Brandstetter, Friedrich

Področje delovanja: častnik, gospodarstvenik, politik
Rojen: ?, 1832 na Dunaju
Umrl: : 20. marca 1900 na Dunaju

C

Cestnik, Anton

Področje delovanja: duhovnik, profesor verouka, finančnik
Rojen: 30. novembra 1868 pri Sv. Lenartu pri Sv. Planini
Umrl: ni podatka

Chráska, Anton

Področje delovanja: verski agitator, pridigar
Rojen: 3. oktobra 1868 v Horni Radechovi na Češkem
Umrl: ni podatka

Č

Čede, Jožef

Področje delovanja: nabožen pisatelj, kaplan
Rojen: 6. marca 1870 v Grižah
Umrl: ni podatka

Čepe (Tscheppe), Franc

Področje delovanja: duhovnik, kanonik, katehet
Rojen: 22. avgusta 1802 na Požganovem pri Sv. Križu nad Mariborom
Umrl: 23. julija 1861 v Jarenini

Čerin, Bogo

Področje delovanja: fotograf
Rojen: 5. avgusta 1947 v Mariboru
Umrl: 19. julija 2017 v Mariboru

Černič, Mirko

Področje delovanja: zdravnik, kirurg
Rojen: 29. april 1884, Metlika
Umrl: 27. julij 1956, Maribor

D

Držečnik, Maksimiljan

Področje delovanja: škof, teolog
Rojen: 5. oktober 1903, Orlica, v župniji Ribnica na Pohorju
Umrl: 13. maj 1978, Ljubljana

Duchatsch, Ferdinand

Področje delovanja: mariborski župan, pravnik
Rojen: 1. februarja 1835 v Mariboru
Umrl: 13. decembra 1887 v Gradcu

Đ

Đonlagić, Mehmedalija

Področje delovanja: profesor, dekan, rektor
Rojen: 7. decembra 1930 v Derventi
Umrl: 12. maja 2019 v Mariboru

F

Fekonja, Andrej

Področje delovanja: literarni zgodovinar, kaplan
Rojen: 30. novembra 1851 v Negovi
Umrl: 17. oktobra 1920 v Šoštanju

Fon, Ivan

Področje delovanja: šolnik
Rojen: 1860v Loki pri Zidanem mostu
Umrl: 11. maja 1912 v Celju

Forstnerič, France

Področje delovanja: pesnik, pisatelj, novinar
Rojen: 29. januarja 1933 na Pobrežju pri Ptuju
Umrl: 22. maja 2007 v Mariboru

G

Gaberc, Simon

Področje delovanja: pridigar, pisec nabožnih pesmi
Rojen: 3. oktobra 1838 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici
Umrl: 13. januarja 1916 v Mariboru

Glaser, Marko

Področje delovanja: duhovnik, pesnik in nabožni pisatelj
Rojen: 21. aprila 1806 na Smolniku pri Rušah
Umrl: 9. decembra 1889 pri Sv. Petru pri Mariboru (danes Malečnik)

Glazer, Janko

Področje delovanja: pesnik, profesor, ravnatelj knjižnice
Rojen: 21. marca 1893 v Rušah pri Mariboru
Umrl: 2. februarja 1975 v Rušah pri Mariboru

Glonar, Joža

Področje delovanja: bibliotekar, literarni zgodovinar, prevajalec
Rojen: 10. aprila 1885 pri Sv. Barbari pri Mariboru
Umrl: 31. oktober 1946 v Ljubljani

Gombač, Branko

Področje delovanja: igralec, režiser, gledališčnik
Rojen: 3. marca 1924 v Poljčanah
Umrl: 31. januarja 1997 v Mariboru

Grčar, Viktor

Področje delovanja: mariborski župan, pedagog, politik
Rojen: 11. aprila 1881 v Mokronogu
Umrl: 6. januarja 1942 v Čačku

H

Harman, Gašpar

Področje delovanja: dušni pastir, slovenist
Rojen: 2. januarja 1777 pri Sv. Petru pri Mariboru
Umrl: 19. januarja 1834 v Mariboru

Hausmann, Fanny

Področje delovanja: (domnevno prva) slovenska pesnica
Rojen: 16. aprila 1818 v Bruck an der Mur, Avstrija
Umrl: 4. aprila 1853 v Dobriši vasi pri Žalcu

Hegedušić, Vlasta

Področje delovanja: kostumografka, scenografka
Rojen: 23. julija 1930 v Zagrebu
Umrl: 5. aprila 2002 v Mariboru

Herg, Lavrencij

Področje delovanja: nabožni pisatelj, duhovnik, stolni prošt
Rojen: 9. avgusta 1829 v Središču ob Dravi
Umrl: 28. avgusta 1906 v Mariboru

Heric, Gracijan

Področje delovanja: frančiškan
Rojen: 23. decembra 1885 v Vučji vesi pri Ljutomeru
Umrl: ni podatka

Heric, Kalist

Področje delovanja: frančiškan
Rojen: 8. marca 1850 v Vučji vesi pri Ljutomeru
Umrl: 26. maja 1925 v Mariboru

Holeček, Mariofil Jožef

Področje delovanja: frančiškan, nabožni pisatelj
Rojen: 8. marca 1872 v Spodnji Šiški pri Ljubljani
Umrl: 12. februarja 1923 v Ljubljani

Hribernik, Jakob

Področje delovanja: duhovnik
Rojen: 12. julija 1857 v Čadramu
Umrl: 18. avgusta 1920 v Braslovčah

Hribovšek, Karel

Področje delovanja: duhovnik, ravnatelj bogoslovnice
Rojen: 2. novembra 1846 pri Sv. Juriju ob Taboru
Umrl: 15. maja 1916 v Mariboru

J

Jehart, Anton

Področje delovanja: duhovnik, teolog , profesor
Rojen: 24. junija 1881 v Sv. Lovrencu na Pohorju
Umrl: ni podatka

Jelenec, Jože

Področje delovanja: arhitekt
Rojen: 11. aprila 1890 v Trnju pri Slavini
Umrl: ni podatka

Jeraj, Josip

Področje delovanja: teolog, pisatelj
Rojen: 16. februarja 1892 v Nizki pri Rečici v Savinjski dolini
Umrl: 19. januarja 1964 v Ljubljani

Jeraj, Zmago

Področje delovanja: slikar, ilustrator, fotograf, kipar, scenograf, esejist, likovni pedagog
Rojen: 9. novembra 1937 v Ljubljani
Umrl: 28. marca 2015 na Ptuju

Jerovšek, Anton

Področje delovanja: duhovnik, profesor, gospodarstvenik, ravnatelj tiskarne, politik
Rojen: 23. maja 1874 v Novi vasi pri Slovenski Bistrici
Umrl: Umrl: 31. oktobra 1932 v Mariboru (pokopan v Slovenski Bistrici)

Jurčič, Josip

Področje delovanja: pisatelj, časnikar
Rojen: 4. marca 1844 na Muljavi
Umrl: 3. maja 1881v Ljubljani

Juvančič, Žiga

Področje delovanja: duhovnik, šolski nadzornik
Rojen: 1. maja 1798 v Konjicah
Umrl: 15. januarja 1845 v Laškem

K

Karba, Matija

Področje delovanja: duhovnik, jezikoslovec, ustanovitelj Hranilnice in posojilnice v Zrečah
Rojen: 20. januarja 1852 v Babincih pri Ljutomeru
Umrl: 12. februarja 1930 v Zrečah

Karlin, Andrej

Področje delovanja: škof, profesor, ravnatelj
Rojen: 15. novembra 1857 v Stari Loki na Gorenjskem
Umrl: 5. aprila 1933 v Mariboru

Kavčič, Jakob

Področje delovanja: teolog, profesor verouka
Rojen: 14. maja 1862 pri Sv. Petru pri Gornji Radgoni
Umrl: 7. julija 1915 v Gradcu

Kavčič, Maks

Področje delovanja: slikar, scenograf, restavrator, pedagog
Rojen: 22. maja 1909 v Zgornjem Porčiču
Umrl: 18. februarja 1973 v Mariboru

Kokol, Hadrijan (Franc)

Področje delovanja: frančiškan
Rojen: 4. novembra 1882 pri Sv. Barbari v Halozah
Umrl: ni podatka

Kolbič, Gabrijel

Področje delovanja: akademski kipar in pedagog
Rojen: 17. marca 1913 v Zgornji Velki
Umrl: 24. decembra 1995 v Mariboru

Koprivnik, Janez

Področje delovanja: šolnik, publicist in pisatelj
Rojen: 4. decembra 1849 v Gorenju pri Zrečah
Umrl: 9. decembra1912 v Mariboru

Korošec, Anton

Področje delovanja: politik, prefekt v dijaškem semenišču
Rojen: 12. maja 1872 v Biserjanah pri Sv. Juriju ob Ščavnici
Umrl: 14. decembra 1940 v Beogradu

Kos, Ivan

Področje delovanja: slikar in grafik
Rojen: 24. maja 1895 v Radgoni
Umrl: 19. januarja 1981 v Mariboru

Kosar, Franc

Področje delovanja: duhovnik, hišni prelat, stolni dekan, profesor cerkvenega prava
Rojen: 10. septembra 1823 v Braslovčah
Umrl: 11. junija 1894 v Iki pri Opatiji (pokopan v Mariboru)

Košar, Jože

Področje delovanja: urednik, založnik, prevajalec
Rojen: 16. marec 1908, Stročja vas pri Ljutomeru
Umrl: 21. maj 1982, Maribor

Kramberger, Marijan

Področje delovanja: pesnik, pisatelj, prevajalec, esejist, urednik, literarni kritik, publicist, izumitelj iger
Rojen: 8. april 1938 v Mariboru
Umrl: 23. avgusta 2015 v Mariboru

Krempl, Anton

Področje delovanja: narodni buditelj, nabožni pisatelj in zgodovinar
Rojen: 9 . januarja 1790 na Poličkem Vrhu, v župniji sv. Petra (Gornja Radgona)
Umrl: 21. dec. 1844 v Bučkovcih (Mala Nedelja)

Križanič, Angelina (Terezija)

Področje delovanja: vrhovna prednica, predstojnica šolskih sester
Rojen: 15. avgusta 1854 v Borecih pri Sv. Križu pri Ljutomeru
Umrl: 8. februarja 1937 v Mariboru

Križanič, Ivan

Področje delovanja: teolog, poljuden pisatelj, profesor bogoslovja
Rojen: 12. avgusta 1843 v Borecih pri Sv. Križu pri Ljutomeru
Umrl: 31. julija 1901 v Borecih pri Sv. Križu pri Ljutomeru

Križman, Alojz

Področje delovanja: profesor, dekan, rektor
Rojen: 24. maja 1940 v Križevcih pri Ljutomeru
Umrl: -

Kruljc, Franc

Področje delovanja: dekan, nadžupnik, duhovnik
Rojen: 11. maja 1873 v Dobovi pri Brežicah
Umrl: 6. marca 1953 v Laškem

Kržišnik, Jožef Marija

Področje delovanja: pesnik, prevajalec, duhovnik
Rojen: 31. marca 1865 v St. Lenartu pri Škofji Loki
Umrl: 22. januarja 1926 v Trnovem pri Ilirski Bistrici

Kukovič, Avguštin

Področje delovanja: duhovnik, profesor bogoslovja
Rojen: 3. avgusta 1849 v Sv. Juriju pri Celju
Umrl: 19. aprila 1889 v Celju

L

Lah, Anton

Področje delovanja: slovenski rimskokatoliški duhovnik, nabožni pesnik in prevajalec
Rojen: 3. januarja 1803 v Jareninskem Dolu
Umrl: 26. julija 1861 v Limbušu pri Mariboru

Landergott, Emerik (Jožef)

Področje delovanja: redovni duhovnik, nabožni pisatelj
Rojen: 25. februarja 1872 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah
Umrl: Ni podatka

Legat, Anton Rudolf

Področje delovanja: stenograf, učitelj, ustanovitelj in ravnatelj Legatove šole
Rojen: 15. aprila 1887 v Bruck an der Mur
Umrl: 22. oktobra 1978 v Mariboru

Lekše, Franc

Področje delovanja: duhovnik
Rojen: 27. januarja 1862 v Rečici ob Savinji
Umrl: 2. februarja 1928 na Polzeli

Lempl, Tomaž

Področje delovanja: teolog, kaplan, profesor
Rojen: 17. decembra 1836 pri Sv. Martinu pri Šaleku
Umrl: 20. marca 1908 v Št. Andražu na Koroškem

Lendovšek, Mihael

Področje delovanja: duhovnik, urednik
Rojen: 15. avgusta 1844 v Rogatcu
Umrl: 22. marca 1920 v Makolah

Leskovar, Josip

Področje delovanja: mariborski župan, pravnik, politik
Rojen: 15. marca 1875 v Čadramu pri Konjicah
Umrl: 23. julija 1965 v Mariboru

Leyrer, Friderik (Friedrich)

Področje delovanja: knjigotržec, knjigovez, mestni svétnik in častni meščan
Rojen: 17. julija 1808 v Mariboru
Umrl: 20. oktobra 1880 V Mariboru

Lipold, Ivan

Področje delovanja: duhovnik, politik, profesor
Rojen: 15. januarja 1842 v Mozirju
Umrl: 6. oktobra 1897 pri Sv. Petru pod sv. Gorami

Lukman, Franc Ksaver

Področje delovanja: teolog, profesor, rektor, urednik
Rojen: 24. novembra 1880 v Lokah pri Sv. Juriju ob Taboru
Umrl: 12. junija 1958 v Ljubljani

M

Mahnert, Ludwig

Področje delovanja: evangeličanski pastor, politik in pisatelj
Rojen: 27. aprila 1874 v Hammu, Vestfalija
Umrl: 17. julija 1943 v Innsbrucku

Majcen, Jožef

Področje delovanja: duhovnik
Rojen: 2. februarja 1860 pri Mariji Snežni v Slovenskih goricah
Umrl: 4. septembra 1920 v Mariboru (pokopan v krstni župniji)

Manich, Peregrin

Področje delovanja: stolni organist, učitelj
Rojen: 29. oktobra 1812 v Eipelu na Češkem
Umrl: 15. aprila 1897 v Mariboru

Markošek, Ivan

Področje delovanja: duhovnik, profesor
Rojen: 5. aprila 1873 na Teharjah pri Celju
Umrl: 11. aprila 1916 v Mariboru

Medved, Anton

Področje delovanja: govornik, pisatelj in duhovnik
Rojen: 6. decembra 1862 v Gorici pri Raztezu
Umrl: 26. februarja 1925 v Mariboru

Melavc, Dane

Področje delovanja: profesor, poslanec, urednik, dekan, rektor
Rojen: 17. julija 1932 v Mozirju
Umrl: -

Meško, Alojzij

Področje delovanja: teolog, profesor, korni vikar
Rojen: 7. junija 1858 pri Veliki Nedelji
Umrl: 2. julija 1897 v Trgovišču pri Veliki Nedelji

Meznarič, Nikolaj

Področje delovanja: kaplan, nabožni pisatelj
Rojen: 2. januarja 1847 v Dobovi pri Brežicah
Umrl: 5. januarja 1920 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah

Mikec, Neža (redovno ime Ema)

Področje delovanja: vezilja, članica kongregacije
Rojen: 9. januarja 1877 v Brusnicah pri Novem mestu
Umrl: 2. marca 1967 v Radovljici

Missia, Jakob

Področje delovanja: goriški nadškof, ljubljanski škof, kardinal
Rojen: 30. julija 1838 na Moti v župniji Sv. Križa pri Ljutomeru
Umrl: 24. marca 1902 v Gorici (pokopan na Sveti Gori)

Mlakar, Ivan

Področje delovanja: teolog, novinar, ravnatelj, urednik
Rojen: 5. junija 1845 v Župečji vasi pri Sv. Lovrencu na Dravskem polju
Umrl: 15. aprila 1914 v Mariboru

Mlinarič, Jože

Področje delovanja: akademik, klasični filolog, zgodovinar, arhivar, latinist, prevajalec
Rojen: 13. marec 1935, Maribor
Umrl: 13. november 2021, Maribor

Močnik, Vinko

Področje delovanja: kanonist
Rojen: 10. januarja 1889 v Cogetincih
Umrl: ni podatka

N

Nagy, Alexander

Področje delovanja: mariborski župan, inženir, politik
Rojen: 9. februarja 1834 na Ptuju
Umrl: 9. julija 1909 v Mariboru

Napotnik, Mihael

Področje delovanja: lavantinski škof, govornik, pisatelj
Rojen: 20. septembra 1850 v Tepanju pri Slovenskih Konjicah
Umrl: 28. marca 1922 v Mariboru (pokopan v frančiškanski cerkvi)

Narat, Ivan

Področje delovanja: jezikoslovec, mestni kaplan, prvi katehet mariborske gimnazije
Rojen: 13. decembra 1777 v Dogošah pri Mariboru
Umrl: 2. avgusta 1806 utonil v Dravi (pokopan v Vurberku)

O

Ogradi, Franc

Področje delovanja: spiritual, ravnatelj bogoslovja, rodoljub
Rojen: 13. julija 1836 v Gornjem gradu
Umrl: 29. oktobra 1921 v Celju

Ojevic, Ivan Krstnik

Področje delovanja: ljudski misijonar, kaplan, katehet, rektor redovne šole
Rojen: 24. junija 1804 v Gradcu
Umrl: 17. julija 1884 v Innsbrucku

Orožen, Ignacij

Področje delovanja: zgodovinar, duhovnik, stolni dekan, šolski nadzornik
Rojen: 30. januarja 1819 v Laškem
Umrl: 13. aprila 1900 v Mariboru

P

Pajek, Jožef

Področje delovanja: folklorist, zgodovinar, kaplan
Rojen: 29. julija 1843 na Prežigalu pri Konjicah
Umrl: 25. julija 1901 v Mariboru (pokopan v Konjicah)

Pajk, Janko

Področje delovanja: filozof, literarni teoretik, pedagog, tiskar in urednik
Rojen: 14. decembra 1837 v Kaplja vasi (Prebold)
Umrl: 7. novembra 1899 v Ljubljani

Pascher, Hans

Področje delovanja: arhitekt, mestni stavbenik
Rojen: 19. junija 1858 v St. Margarethen pri Eisenstadtu v Burgenlandu
Umrl: ni podatka

Perko, Anton

Področje delovanja: mornariški častnik, slikar in dvorni uradnik
Rojen: 5. julija 1833 na gradu Podgrad (Burgstall) pri Vranskem
Umrl: 5. marca 1905 v Dubrovniku

Pikl, Mihael

Področje delovanja: nabožen pisatelj, profesor, ravnatelj bogoslovnega učiteljišča, kanonik
Rojen: 24. septembra 1814 v Spodnji Hudinji pri Celju
Umrl: 25. januarja 1867 v Maribor

Poljanec, Ljudmila

Področje delovanja: pesnica in dramatičarka
Rojen: 6. julija 1874 v Brežicah
Umrl: 26. avgusta 1948 na Kapelskem Vrhu

Premrou, Josip

Področje delovanja: veletrgovec, industrialec
Rojen: 9. marca 1863 v Martinjaku pri Cerknici
Umrl: 19. aprila 1937 v Gradcu

Primožič, Josip

Področje delovanja: telovadec, scenograf, slikar
Rojen: 7. februarja 1900 v Ljubljani
Umrl: 18. avgusta 1985 v Mariboru

R

Rasberger, Pavel

Področje delovanja: igralec, pevec, režiser, skladatelj, prevajalec in publicist
Rojen: 21. januarja 1882 v Ljubljani
Umrl: 6. januarja 1967 v Mariboru

Rebolj, Danijel

Področje delovanja: profesor, rektor
Rojen: 27. avgusta 1956 v Mariboru
Umrl: -

Reiser, Mathäus

Področje delovanja: pravnik, mariborski župan
Rojen: 18. avgusta 1830 v Weilersbachu, Baden-Wűrttenberg, Nemčija
Umrl: 27. decembra 1895 v Mariboru

Reiser, Othmar ml.

Področje delovanja: ornitolog in muzealec
Rojen: 21. decembra 1861 na Dunaju
Umrl: 31. marca 1936 v Hrastje pri Pekrah

Reiser, Othmar st.

Področje delovanja: mariborski župan
Rojen: 21. avgusta 1792 v Mariboru
Umrl: 15. januarja 1868 v Mariboru

Rojko (Royko), Gašper

Področje delovanja: razsvetljenski teolog, profesor, ravnatelj semenišča, rektor, prošt
Rojen: 1. januarja 1744 v Metavi blizu Sv. Petra pri Mariboru
Umrl: 20. aprila 1819 v Pragi

Rosina, Fran

Področje delovanja: politik, pravnik, odvetnik
Rojen: 29. septembra 1863 v Leskovici pri Šmartnem
Umrl: 16. oktobra 1924 na Dunaju

Rotner, Janez

Področje delovanja: župnik, dekan, homilet
Rojen: 15. junija 1862 v Bistrici ob Dravi
Umrl: 22. novembra 1935 v Škalah pri Velenju

Rozman, Ivan

Področje delovanja: profesor, rektor
Rojen: 5. decembra 1953 v Mariboru
Umrl: -

S

Schmiderer, Johann

Področje delovanja: mariborski župan, politik
Rojen: 23. junija 1848 v Mariboru
Umrl: 6. novembra 1925 v Mariboru

Sedlar, Saša

Področje delovanja: arhitekt
Rojen: 17. junija1913 v Krškem
Umrl: 5. februarja 1975 v Ljubljani

Serajnik, Domicijan najml.

Področje delovanja: slikar in arhitekt
Rojen: 5. novembra 1899 v Ormožu
Umrl: ni podatka

Simčič, Branko

Področje delovanja: arhitekt in urbanist
Rojen: 16. avgusta 1912 v Trstu
Umrl: ni podatka

Simonič, Franc

Področje delovanja: bibliotekar, bibliograf
Rojen: 2. oktobra 1847 v Ivanjkovcih pri Svetinjah
Umrl: 14. julija 1919 v Gornji Radgoni

Simonič, Franc

Področje delovanja: kaplan, rodoljub
Rojen: 30. novembra 1803 v Levanjcih pri Destrniku blizu Ptuja
Umrl: 15. aprila 1866 v Gaju nad Mariborom

Slekovec, Matej

Področje delovanja: zgodovinar, duhovnik
Rojen: 6. avgusta 1846 v Kunovi pri Negovi
Umrl: 15. decembra 1903 v Ljubljani

Slomšek, Anton (Martin)

Področje delovanja: škof, nabožni pesnik, pisatelj, narodni buditelj, teolog, pedagog
Rojen: 26. novembra 1800 na Slomu v Unišah pri Ponikvi blizu Grobelnega
Umrl: 24. septembra 1862 v Mariboru

Sojč, Ivan

Področje delovanja: kipar, podobar
Rojen: 10. maja 1879 v Ljubnici pri Vitanju
Umrl: 21. marca 1951 v Mariboru

Spindler (Špindler), Vekoslav

Področje delovanja: politik, kulturni delavec, časnikar, pesnik in prevajalec
Rojen: 16. julija 1881 v Moravcih v Prekmurju
Umrl: 6. avgusta 1966 v Mariboru

Š

Štrakl, Matej

Področje delovanja: cerkvenoglasbeni pisec, bogoslovni pisec, zgodovinski pisec, koralist, župnik, občinski odbornik, ravnatelj Cirilove tiskarne
Rojen: 1. septembra 1866 v Križevcih pri Ljutomeru
Umrl: 21. oktobra 1928 v Malečniku

Štrekelj, Karel

Področje delovanja: slavist, jezikoslovec, folklorist
Rojen: 24. februarja 1859, na Gorjanskem pri Komnu
Umrl: 7. julija 1912, v Gradcu (Avstrija)

Štuhec, Radivoj Vojko

Področje delovanja: akademski kipar, scenograf
Rojen: 30. maja 1946 v Mali Nedelji
Umrl: 27. januarja 2018 v Medvodah

Štukelj, Leon

Področje delovanja: telovadec, pravnik
Rojen: 12. novembra 1898 v Novem mestu
Umrl: 8. novembra 1999 v Mariboru

Šturm, Rado

Področje delovanja: fitopatolog, bibliograf
Rojen: 26. julija 1893 v Zgornji Bistrici
Umrl: 8. februarja 1960 v Ljubljani

T

Tanc, Anton

Področje delovanja: pesnik, pisatelj, prevajalec in publicist
Rojen: 13. januarja 1887 v Modriču pri Laškem
Umrl: 3. decembra 1947 v Mariboru

Tappeiner (Toppeiner), Andreas

Področje delovanja: industrialec, mariborski župan, deželni poslanec
Rojen: 30. novembra 1810 v Mariboru
Umrl: 29. februarja 1868 v Mariboru

Tegetthoff, Wilhelm von

Področje delovanja: avstrijsko-cesarski in avstro-ogrski mornariški častnik, viceadmiral
Rojen: 23. decembra 1827 v Mariboru
Umrl: 7. aprila 1871 na Dunaju

Tičar, Igor

Področje delovanja: profesor, dekan, rektor
Rojen: 18. februarja 1949 v Mariboru
Umrl: -

Tomažič, Ivan Jožef

Področje delovanja: škof
Rojen: 1. avgusta 1876 pri Miklavžu pri Ormožu
Umrl: 26. februarja 1949 v Mariboru (pokopan v frančiškanski cerkvi)

Tomec (Tomc), Miroslav

Področje delovanja: slikar, cerkveni glasbenik, skladatelj
Rojen: 5. marca 1850 v Šentvidu pri Ljubljani
Umrl: 8. novembra 1894

Toplak, Ludvik

Področje delovanja: profesor, politik, rektor
Rojen: 13. julija 1942 v Juršincih
Umrl: -

Tosi, Josip (Jožef)

Področje delovanja: profesor dogmatike, teološki pisec
Rojen: 27. februarja 1824 na Slatini pri Svečini
Umrl: 14. maja 1875 na Dunaju

Tovornik, Arnold

Področje delovanja: gledališki igralec
Rojen: 13. marca 1916 v Selnici ob Dravi
Umrl: 4. junija 1976 v Mariboru

Tratnik, Karel

Področje delovanja: pasar
Rojen: 29. oktobra 1869 v Vrhpolju pri Kamniku (ali v Nevljah)
Umrl: 31. januarja 1935 v Zagrebu (pokopan v Mariboru)

Travner, Vladimir

Področje delovanja: pravnik, zgodovinar, humorist
Rojen: 8. decembra 1886 v Logatcu
Umrl: 14. aprila 1940 v Mariboru

Treplak (Treplag), Jožef

Področje delovanja: duhovnik
Rojen: 30. januarja 1801 v Limbušu
Umrl: 8. aprila 1871 v Mariboru

Trop, Franc

Področje delovanja: glasbenik, stolni kapelnik, učitelj verouka
Rojen: 18. marca 1871 na Dobravi pri Ormožu
Umrl: 7. oktobra 1926 v Rimskih Toplicah

Trstenjak (Terstenjak), Anton

Področje delovanja: psiholog, filozof, teolog, profesor psihologije in teologije
Rojen: 8. januarja 1906 v Rodmošcih pri Gornji Radgoni
Umrl: 29. septembra 1996 v Ljubljani (pokopan v Gornji Radgoni)

Trstenjak, Ante

Področje delovanja: slikar, grafik
Rojen: 29. decembra 1894 v Slamnjaku
Umrl: 4. decembra 1970 v Mariboru

Trstenjak, Davorin

Področje delovanja: zgodovinar, etimolog, mitolog, profesor, župnik, leposlovec, predsednik pisateljskega društva, rodoljub
Rojen: 8. novembra 1817 v Kraljevcih pri Vidmu (prej Sv. Jurij) ob Ščavnici
Umrl: 3. februarja 1890 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu

Tumpej, Andrej

Področje delovanja: misijonar, urednik
Rojen: 29. novembra 1886 v Lovrencu na Dravskem polju
Umrl: 5. marca 1973 v Beogradu

Turner, Pavel

Področje delovanja: publicist, mecen in vzgojitelj
Rojen: 21. januarja 1842 v Planici nad Framom
Umrl: 25. septembra 1924 v Mariboru

V

Veninger (Weninger), Franc

Področje delovanja: misijonar, duhovnik, profesor, ravnatelj
Rojen: 31. oktobra 1805 na gradu Viltuš (Wildhaus) pri Mariboru
Umrl: 29. junija 1888 v Cincinnatiju (Ohio)

Veternik, Anton

Področje delovanja: bogoslovni pisec
Rojen: 2. januarja 1865 v Lokrovcu pri Celju
Umrl: 17. januarja 1946 v Žalcu

Vogrin, Lovro

Področje delovanja: stolni prošt, narodni buditelj, profesor
Rojen: 6. avgusta 1809 v Zgornji Senarski pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah
Umrl: 11. decembra 1869 v Mariboru

Vogrinec, Anton

Področje delovanja: teolog
Rojen: 4. junija 1873 v Zg. Pristavi pri Ptuju
Umrl: 10. junija 1947 v Libeličah pri Dravogradu

Voh, Jernej

Področje delovanja: nabožni pisec, cerkveni zgodovinar
Rojen: 24. avgusta 1844 v Št. Ilju pri Velenju
Umrl: 20. januarja 1920 v Mariboru

Vreže, Janez Krstnik

Področje delovanja: profesor, nabožni pisec, katehet
Rojen: 4. junij 1862 na Belem pri Šmarju pri Jelšah
Umrl: 5. januarja 1943 v Mariboru

W

Wagner, Rudolf

Področje delovanja: stolni organist, skladatelj, pevovodja, dirigent
Rojen: 31. avgusta 1851 na Dunaju
Umrl: 26. decembra 1915 v Mariboru (pokopan na Pobrežju)

Weinhandl, Margarete

Področje delovanja: pisateljica in pesnica
Rojen: 5. junija 1880 v Celju
Umrl: 28. septembra 1975 v Gradcu

Wels, Franc

Področje delovanja: letalski pionir, izumitelj
Rojen: 10. februarja 1873 v Mariboru
Umrl: 10. oktobra 1940 na Dunaju

Wurzer (Vurcer), Matija

Področje delovanja: krajevni zgodovinar, duhovnik
Rojen: 22. januarja 1832 v Ivanjševcih ob Ščavnici
Umrl: 3. novembra 1921 v Rušah

Z

Zafošnik, Gregor

Področje delovanja: skladatelj, profesor, organist
Rojen: 30. avgusta 1902 v Spodnji Novi vasi pri Slovenski Bistrici
Umrl: 2. julija 1994 v Mariboru (pokopan v Slovenski Bistrici)

Zangerl (Zanggerl), Mansvet Mansuetus

Področje delovanja: ravnatelj, minoritski redovnik, gvardijan
Rojen: 2. aprila 1742 v Gradcu
Umrl: 30. decembra 1815 na Ptuju

Ž

Žižek, Fran

Področje delovanja: dramaturg, režiser, gledališki in televizijski ustvarjalec, prevajalec
Rojen: 20. decembra 1914 v Mariboru
Umrl: 27. maja 2008 v Medvodah